Επιστημονική Δράση

 

Ερευνητικό έργο

• Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία μαγματικών πετρωμάτων κυρίως του Βορειοελλαδικού χώρου (Μακεδονία και Θράκη) της Σερβίας και της Σλοβενίας.
• Μελέτη της γένεσης, εξέλιξης και γεωτεκτονικής σημασίας των μαγματικών πετρωμάτων.
• Χρήσεις και ραδιενέργεια των μαγματικών πετρωμάτων.
• Ορυκτοχημεία πετρογενετικών ορυκτών.

 

Μετεκπαίδευση σε ιδρύματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού - επισκέψεις

Μετεκπαίδευση

• Τμήμα Πετρολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Αυστρία).
• Ινστιτούτο γεωχρονολογήσεων και ισοτοπικής γεωχημείας της Pisa (Ιταλία).
• Workshop με θέμα τις εξελίξεις γύρω από την έρευνα και τις εφαρμογές των αστρίων. Εδιμβούργο (Μ. Βρετανία)
• Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Perugia (Ιταλία)

 

Επισκέψεις - Συνεργασίες

 • Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου των Σκοπίων (Stip, ΠΓΔΜ)
• Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Kliment Ohridski (Σόφια, Βουλγαρία)
• Institute for Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (Debrecen, Ουγγαρία)
• Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Minufiya (Αίγυπτος)
• Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

 

Ερευνητικά προγράμματα

• «Μαγματισμός, μεταλλογένεση και δυνατότητα αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών στην περιοχή Καβάλας - Παγγαίου στην Ανατ. Μακεδονία», (ΠΕΝΕΔ 91, Ε.Υ. Γ. Χριστοφίδης).
• «Santorini laboratory project», (European project on volcanic risk, Ε.Υ. Γ. Ελευθεριάδης).
• «Ορυκτολογικές και πετρογραφικές μελέτες σε δείγματα από το μεταλλείο Ολυμπιάδος Χαλκιδικής», (Ε.Υ. Γ. Χριστοφίδης).
• «Ερευνητική επισκόπηση για τον εντοπισμό δομικών υλικών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας», (Ε.Υ. Α. Κορωναίος).
• «Πετρογραφική μελέτη δειγμάτων οφειολιθικών πετρωμάτων από τη Βόρεια Ελλάδα», (Ε.Υ. Γ. Χριστοφίδης).
• «Λυδία λίθος – Πρόγραμμα στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των βιομηχανικών αλλαγών σε μια κατεξοχήν παραγωγική περιοχή του κλάδου του μαρμάρου». (ADAPT, Ε.Υ. Α. Τσιραμπίδης).
• «Πλαγιογρανίτες: Συγκριτική μελέτη πειραματικών και φυσικών δεδομένων από τον Ελληνικό χώρο» (Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή», Ε.Υ. Β. Τσικούρας).
• «Mesozoic ophiolites of Serbia – geological significance and potential» (Ministry of Sciences and protection of Enviroment, Serbia, Ε.Υ. D. Milovanovic).
• «Ορυκτολογικές αναλύσεις για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των περιεχομένων ορυκτών σε δείγματα αναπνεύσιμης σκόνης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του Κ.Μ.Λ.Ε.», (Ε.Υ. Α. Κορωναίος).
• Δημιουργία προγράμματος σπουδών στις Ορυκτολογικές επιστήμες για Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, επιτροπή πετρολογίας, (Δραστηριότητα CDI, γενικός συντονιστής το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης και συντονιστής από το Α.Π.Θ. Γ. Χριστοφίδης).

 

Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ -ΕΣΠΑ

• Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.» για την περίοδο (2001-2008).
• Επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. αρμόδιος για θέματα σύνδεσης με την αγορά εργασίας για την περίοδο (2001-2008).
• Ιδρυματικά υπεύθυνος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Α.Π.Θ.», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ κατά την περίοδο 2004-2005 (Β’ φάση) και 2005-2008 (Γ’ φάση).
• Ιδρυματικά υπεύθυνος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Α.Π.Θ.», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2010-2013 και 2013-2015.

 

Κριτής επιστημονικών συνεδρίων-περιοδικών

• 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Κοζάνη.
• 5th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology.
• 10ο Συνέδριο της Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη.
• Journal of Applied Sciences.
• Ofioliti.
• Geol. Magazine

 

Έρευνα για την αγορά εργασίας των πτυχιούχων γεωλόγων των ετών 1987-97 - σχέση με την εκπαίδευση.

Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας του Τμήματος Γεωλογίας που πραγματοποιήθηκε το 1998 με τη βοήθεια και την οικονομική ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας με τίτλο «Έρευνα για την αγορά εργασίας των πτυχιούχων γεωλόγων των ετών 1987-1997 – σχέση με την εκπαίδευση».

 

Βραβεία

• Ακαδημία Αθηνών, βραβείο Κτενά, Δεκέμβριος 1990. Για την εργασία «Geochemistry, evolution and origin of the Fanos granite (N. Greece) - Major and trace element modelling», (από κοινού με τους Γ. Χριστοφίδη και Τ. Σολδάτο).
• Ακαδημία Αθηνών, βραβείο Κτενά, Δεκέμβριος 2003. Για την εργασία «Geochronology and origin of the Elatia plutonite (Hellenic Rhodope Massif, N. Greece) constrained by new Sr isotopic data», (από κοινού με τους Γ. Χριστοφίδη και Τ. Σολδάτο).


Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών - Επιτροπών

• Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Ε.Γ.Ε)
• Μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ε.Γ.Ε.
• Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
• Μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου.
• Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ε.Γ.Ε. κατά τη διετία 5/1998-5/2000, τη διετία 5/2000-5/2002 και τη διετία 4/2009-4/2011.
• Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής στο 1ο συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ε.Γ.Ε. με θέμα «Ορυκτός Πλούτος και Περιβάλλον στη Δυτ. Μακεδονία», (Κοζάνη, 2000).
• Μέλος της επιτροπής γεωλόγων του Παραρτήματος Β. Ελλάδος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την περίοδο 2001-3.
• Ειδικός γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής στο 10ο συνέδριο της Ε.Γ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 2004).